KELUARGA KATOLIK INDONESIA (K.K.I.) AMSTERDAM

Indonesische Katholieke Gemeenschap in Amsterdam

 

 

Corona tijd

Aanmelden voor de mis

Vanaf juni 2022 is het niet meer nodig om u vooraf in te schrijven voor de mis. U kunt zonder aanmelding de mis bijwonen.

Consumptie

Moge God ons geloof en onze gebeden altijd versterken.

Tot ziens! God zegene u.

Het bestuur KKI Amsterdam

Masa COVID-19

Mulai bulan Juni 2022, umat sudah tidak perlu mendaftarkan diri untuk mengikuti misa. Umat dapat lansung hadir di gereja untuk mengikuti misa.

Konsumsi

Semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan doa kita.

Sampai jumpa! Tuhan memberkati.

Badan Pengurus KKI Amsterdam

top

KKI Amsterdam 40 jaar

40 tahun KKI Amsterdam

De uittocht van het Joodse volk van Egypte naar het beloofde land onder leiding van Mozes 40 jaren lang was vol met gebeurtenissen. Het volk moest door de woestijn en zee lopen. Zij vereerden afgoden, lijden honger en vele andere ellenden. Desondanks bleef God bij hen en had hen lief. God was altijd aanwezig en bleef niet stil. Mozes verkoren en geroepen door God om dit volk door deze uittocht te leiden stond erop dat het Joodse volk trouw en aan Zijn wetten bleef houden.

De geschiedenis van KKI Amsterdam is in feite een geloofstocht. Dit jaar viert KKI Amsterdam haar 40-jarige jubileum (1981-2021). In die tijdperk ervaart KKI Amsterdam veel vooruitgangen in diensten en organisatie. Een geweldige geloofsgroei van tijd tot tijd onder de leiding van meerdere opeenvolgende besturen. Ontegenzeggelijk, met vallen en opstaan door interne meningsverschillen, misverstanden en spanningen binnen de besturen. Desondanks, dankzij het gezamenlijk geloofsbeleving en de goede samenwerking, blijft KKI Amsterdam staande tot op heden.

Alle leden van KKI Amsterdam danken God voor Zijn altijddurende aanwezigheid en begeleiding in deze geloofstocht zodat zij de moeilijke tijden kunnen doorstaan. De met elkaar verbonden- en gezamenlijkheid blijft KKI Amsterdam bestaan mede dankzij Gods genade, zodat wij in staat zijn aan Zijn wetten en geboden i.e. de liefde te ervaren. De geloofstocht van KKI Amsterdam streven voort naar de toekomst.

In deze 40 jaar bestaan dat getekend is met de coronapandemie wil het bestuur en leden van KKI Amsterdam de Heer bedanken voor alle ontvangen genade door Eucharistie te vieren op 31 Oktober 2021 zal geleid worden door Mgr. J. Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam.


Het THEMA van de Jubileum Eucharistieviering is: Dankbaar: Vasthouden aan Zijn wetten en geboden (Deuteronomium 6:2)

Een andere activiteit is het organiseren van Bazaar 40 jaar KKI Amsterdam, een teken van sociale activiteit van leden in de sfeer van saamhorigheid, gecoördineerd door de sectie consumptie, Voni en Cindy, in samenwerking met de secties Publieke relaties en Liturgie. Dit is een positieve activiteit van het bestuur in samenwerking met de leden.

Het einddoel van dit 40-jarige jubileumviering is een bijdrage bieden aan de noodleidende volk in NTT/Indonesia, de Titus Brandsmakerk en het bisdom Haarlem-Amsterdam.


De drie tochtpilaren van KKI Amsterdam op weg naar de toekomst:

Verankeren: de bron van kracht. Alle dienstverleningen moeten verankerd en zijn groeikracht vinden in God. Wij zijn slechts instrumenten die God gebruikt om Zijn missie te voltooien. God is het fundament en spiritueel basis die het mogelijk maakt dat alles goed verloopt. Een dienstverlening zonder de kracht en verenkering in God zal geen vruchten afwerpen en tot niets leiden.

Groeien: door samenwerken vormen het processteun tot geloofsgroei, elkaar steunen, open zijn voor elkaar, kennis en barmhartigheid doorgeven aan elkaar.

Vruchten dragen: kaderleden worden, die actief betrokken zijn en bepaalde verantwoordelijkheid durven dragen in samenwerking met anderen is kaderisatie. Iedereen die deelneemt aan deze vorm van dienstverlening en actief daarin betrokken zijn is in staat zichzelf op te offeren. Hij/zij kan zich zonder bijbedoelingen dienstbaar stellen.


Filosofie achter Logo 40 jaar KKI Amsterdam

Het getal 40 duidt aan het 40 jaar bestaan van KKI Amsterdam. Moeder Maria in het ovaal aureool duidt haar aan als altijd biddende beschermvrouw voor KKI Amsterdam. Genomen uit het logo van KKI Amsterdam, de identiteit van KKI Amsterdam. De kleuren (rood, oranje, geel) symboliseren van Verankeren, Groeien en Vruchten Dragen.Namens het bestuur KKI Amsterdam,

Julia Breemer, voorzitter

Artikel gepubliceerd door Mgr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, over zijn bezoek en voorgaan van onze Jubileum Eucharistieviering:

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2751

Home

Welkom bij de website van KKI Amsterdam!

Met vreugde en dankbaarheid lanceren we de website van KKI Amsterdam als de informatievoorziening voor onze gemeenschap of mensen buiten de gemeenschap die op zoek zijn naar (actuele) informatie over KKI Amsterdam.
Wij danken onze vrijwilligers die geholpen hebben in het maken en beheren van deze website.

Geschiedenis

In 1981 had Jim Ticoalu de wens om een mis in het Indonesisch te houden in de kerk "De Graankorrel" Ganzenhoef, Amsterdam omdat deze kerk zijn parochiekerk was. Na het aanvragen en verkrijgen van toestemming van priester Schoot om de eucharistie een keer per maand te vieren, werd in de zomer van 1981 de eerste mis in het Indonesisch gehouden onder leiding van priester Wijte met 5 kerkbezoekers.

Jim Ticoalu, de oprichter, nodigde Benjamin Turina uit om hem te helpen als tijdelijk bestuur totdat deze Indonesische kerkgemeenschap een naam en vast bestuur zou krijgen.

Eind september 1981 kreeg deze kerkgemeenschap de naam KKI Amsterdam met een vast bestuur met als voorzitter Ted Akkerman. De KKI werd daarna versterkt door priester de Blot, SJ.

Een paar jaar later verhuisde de kerk "Graankorrel" naar Reigersbos, Amsterdam Zuidoost met als nieuwe naam "De Drie Stromen" en KKI Amsterdam verhuisde mee.

Tegenwoordig

Tot en met september 2015 werd de Eucharistie van KKI Amsterdam gehouden in de kerk "De Drie Stromen " op elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur. Sinds oktober 2015 vinden de Eucharistievieringen van KKI Amsterdam plaats in de kerk "Titus Brandsma" te Amstelveen.

Naast Amsterdam, worden Indonesisch heilige missen ook gehouden in andere Nederlandse regio en België door andere KKI (Amersfoort, Arnhnem-Velp, Den Haag, Echt, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo) en België (Antwerpen ,Brussel).
De samenwerking en de communicatie tussen alle KKI Nederland en België valt onder de organisatie BKS - KKI (www.bks-kki.indonesia.nl).

 

Wij nodigen u allen uit om onze website te bezoeken om informatie te verkrijgen en maak kennis met allerlei activiteiten van KKI Amsterdam te weten .

 

De vrede van Christus voor ons allemaal,
Het bestuur van KKI Amsterdam

Home

Selamat datang di website KKI Amsterdam!

Dengan gembira dan rasa syukur kami meluncurkan website KKI Amsterdam untuk memenuhi harapan umat dalam memberikan fasilitas informasi yang lengkap dan terbaru selintas KKI Amsterdam. Terima kasih dan syukur kepada sukarelawan yang telah membantu dan mengelola website KKI Amsterdam ini.

Sejarah

Pada tahun 1981 seorang bapak yang bernama Jim Ticoalu memiliki keinginan untuk mengadakan misa dalam bahasa Indonesia di gereja "De Graankorrel" Ganzenhoef, Amsterdam karena gereja tersebut merupakan parokinya. Setelah meminta dan mendapatkan izin dari Pastur Schoot untuk merayakan misa Ekaristi sekali sebulan, maka pada musim panas 1981 mulailah dipersembahkan misa pertama dalam bahasa Indonesia dibawah pimpinan Pastur Wijte dengan jumlah umat 5 orang.

Jim Ticoalu yang merintis gereja dalam bahasa Indonesia ini mengajak Benjamin Turina untuk membantu menjadi pengurus sementara gereja sampai dibentuknya badan pengurus tetap dan nama organisasi yang masih harus dipilih namanya.

Akhir September 1981 terbentuklah organisasi Gereja "Keluarga Katolik Indonesia" (KKI) dengan terpilih pengurus tetap yang diketuai pada saat itu oleh Ted Akkerman. Gereja KKI kemudian diperkuat oleh Pastur De Blot, SJ.

Beberapa tahun kemudian Gereja "Graankorrel" pindah ke daerah Reigersbos, Amsterdam zuidoost dengan nama baru "De Drie Stromen" dan KKI Amsterdam pun pada saat itu juga ikut pindah.

Sekarang

Hingga September 2015 perayaan Ekaristi KKI Amsterdam dilaksanakan di gereja "De Drie Stromen", 1x per bulan pada hari minggu pertama, pukul 13.00. Sejak Oktober Ekaristi KKI Amsterdam dilaksanakan di gereja "Titus Brandsma", Amstelveen.

Selain di Amsterdam, misa kudus bahasa Indonesia juga diselenggarakan oleh kelompok KKI di berbagai wilayah Belanda (Amersfoort, Arnhnem-Velp, Den Haag, Echt, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo) dan Belgia (Antwerpen, Brussel).
Badan Kerjasama KKI (BKS-KKI) menjalin komunikasi antar Badan Pengurus KKI (www.bks-kki.indonesia.nl).

 

Kami mengundang anda semua untuk mengunjungi website kami dalam memperoleh informasi dan mengenal semua kegiatan- kegiatan rohani dari KKI Amsterdam.

 

Salam damai Kristus,
Dewan pengurus KKI Amsterdam

top

Rooster van vieringen

De heilige missen van KKI Amsterdam vinden plaats op de eerste zondag van de maand en worden, tijdens de Corona pandemie, om 13:30 uur gehouden in kerk Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183HN te Amstelveen.

Datum Thema Koor Opmerkingen

* Wijzigingen voorbehouden.

Elke maand, een half uur voordat de mis begint, is er een rozenkrans gebed.

Jadwal misa

Misa KKI Amsterdam dilaksanakan 1x per bulan pada hari minggu pertama pukul 13:30 (selama masa pandemi Corona) di Gereja Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183HN Amstelveen.

Tanggal Tema Koor Keterangan

Catatan: kalender misa dapat diubah sewaktu-waktu.

Tiap bulannya, setengah jam sebelum misa diadakan doa Rosario bersama di gereja.

top

Activiteiten

Naast de heilige missen worden er vanuit de KKI Amsterdam diverse activiteiten aangeboden. Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten waar op dit moment aan gewerkt wordt.

Datum/tijd Activiteit Locatie Opmerkingen

Overige activiteiten:

Datum/tijd Activiteit Organisator Locatie Opmerkingen

NB: Om de misverstanden te voorkomen, deelt het bestuur van KKI Amsterdam mee aan u allen dat de bedevaart activiteiten die georganiseerd zijn door de Stichting Indonesian Catholic Community in the Netherlands of Stichting Ziarah KKI, niet de activiteiten zijn van de KKI Amsterdam. KKI Amsterdam heeft geen samenwerking en organiseert geen gezamenlijke bedevaarten met betreffende stichting.

* Wijzigingen voorbehouden.

Aktivitas

Selain misa bulanan, KKI Amsterdam juga menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktivitas rohani lainnya seperti:

Tanggal/waktu Aktivitas Lokasi Keterangan

Aktivitas lain-lain:

Tanggal/waktu Aktivitas Penyelenggara Lokasi Keterangan

NB: Untuk menghindari kesalah pahaman pada umat, Badan Pengurus KKI Amsterdam mengklarifikasikan bahwa kegiatan Ziarah KKI oleh Stichting Indonesian Catholic Community in the Netherlands, bukan kegiatan yang diselenggarakan oleh KKI Amsterdam. KKI Amsterdam tidak ada hubungan kerja sama dan tidak menyelenggarakan kegiatan bersama Stichting tersebut diatas.

Catatan: kalender aktivitas dapat diubah sewaktu-waktu.

top

Nieuws

News

top

Documentatie

Pendalaman iman september 2023

Artikelen

Hier vindt u de samenvatting van de online geloofsverdiepingsbijeenkomst die georganiseerd is door de KKI Amsterdam:

Kerst

2018: foto's

2016: foto's

2015: foto's


BBQ 2 juli 2017

De foto's: album

35 jarig bestaan KKI Amsterdam, 2 oktober 2016

De foto's: album

Tour Barmhartigheid, Leuven, 11 juni 2016

91ste verjaardag Romo de Blot van 17 mei 2015

De foto's: album

Dokumentasi

Pendalaman iman September 2023

Artikel

Berikut ini rangkuman dari pendalaman iman online yang diadakan oleh KKI Amsterdam:

Natal

2018: album foto

2016: album foto

2015: album foto


BBQ 2 Juli 2017

Album foto: album

35 tahun KKI Amsterdam, 2 Oktober 2016

Album foto: album

Tour Kerahiman, Leuven, 11 Juni 2016

Ulang tahun 91 tahun Romo de Blot 17 mei 2015

Album foto perayaan ulang tahun 91 tahun Romo de Blot 17 mei 2015: album

top

Locatie

De locatie voor de vieringen is de Titus Brandsmakerk te Amstelveen.

Adres: Westelijk Halfrond 1
1183HN Amstelveen

 

Klik hier voor de route met de auto of met het openbaar vervoer

Titus Brandsma kerk

Lokasi

Lokasi untuk misa KKI Amsterdam:

Alamat: Gereja Titus Brandsmakerk
Westelijk Halfrond 1
1183HN Amstelveen

 

Klik disini untuk route menuju gereja dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum .

Titus Brandsma kerk
Titus Brandsma kerk Titus Brandsma kerk Titus Brandsma kerk
top

Bestuur

Daftar pengurus

Het bestuur (periode 2017-2020) bestaat uit de volgende leden:

Pengurus 2021-2023 terdiri atas:

Nama Naam Fungsi Functie
Julia Breemer Ketua Voorzitter
Johanna Napitupulu Wakil ketua Vice-voorzitter
Ratna Dewi & Theresia Boleng Sekretaris Secretaris
Simon Kodoatie & Margy Warong Bendahara Penningmeester
Bian E. Admo & Caroline Bhirawa & Evi Bosveld sie. liturgi sie. liturgi
Cindy Ledder & Voni Imelda Margaretha sie. konsumsi sie. consumptie
Sandra Virgianty sie. humas dan perlengkapan sie. PR
Anne Ranti & Joyce Kang Koster
top

Contact

Secretariaat

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via secretaris@kkiamsterdam.nl of telefoonnummer 06-84326754.

Pastoraal werk

Indien u bij overlijden of ziekte bezoek wenst van iemand van de bestuur KKI Amsterdam, neem dan contact op met het secretariaat via secretaris@kkiamsterdam.nl

Giften

Giften voor KKI Amsterdam zijn welkom op:

Bank : ING Bank
IBAN : NL88 INGB 0007 1840 02
Ten name van : KKI Amsterdam

Mocht uw gift een speciale reden hebben, vermeld dit dan alstublieft bij de overmaking. Alvast bedankt!

Kontak

Sekretariat

Silahkan menghubungi sekretariat melalui secretaris@kkiamsterdam.nl atau nomor telepon 06-84326754.

Karya Pastoral

Apabila anda sakit berat atau ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, ada kemungkinan bagi anda untuk dikunjungi oleh wakil pengurus KKI Amsterdam. Apabila anda tertarik menerima kunjungan tersebut, silahkan menghubungi sekretariat melalui secretaris@kkiamsterdam.nl

Sumbangan

Untuk sumbangan sukarela dapat dikirimkan ke nomor rekening KKI Amsterdam:

Bank : ING Bank
IBAN : NL88 INGB 0007 1840 02
Nama : KKI Amsterdam

Apabila anda memiliki alasan khusus untuk memberikan sumbangan sukarela ini, silahkan mencatumkan informasinya pada saat pengiriman. Terima kasih.

© 2021, KKI Amsterdam (webmaster)