KELUARGA KATOLIK INDONESIA (K.K.I.) AMSTERDAM

Indonesische Katholieke Gemeenschap in Amsterdam

 

 

Corona tijd

Aanmelden voor de mis

Vanaf juli 2020 houdt KKI Amsterdam elke eerste week van de maand weer de mis. De aanvangstijd zal vanaf november om 13:30 zijn in verband met de hygienische maatregelen, vanaf 13:00 is de kerk al open in verband met het rozenkrans gebed.

Alle mensen die de mis willen bijwonen, moeten zich eerst aanmelden via:

Voorlopig is er plaats voor 30 personen, dus we raden u aan om u zo snel mogelijk in te schrijven (VOL = VOL), uiterlijk de vrijdag voor de mis.

U kunt de mis alleen bezoeken als u in goede gezondheid verkeert en geen ziekteverschijnselen hebt.

Diegenen die zich hebben aangemeld en zich de dag voor de mis zich onwel voelen of niet kunnen komen, annuleer dan onmiddellijk de inschrijving via e-mail zodat we jouw plaats kunnen geven aan andere mensen die willen en kunnen komen.

Rozenkrans gebed

De rozenkrans blijft voor de mis (1/2 uur voordat de mis begint). Voor mensen die de Rozenkrans willen volgen, wordt verwacht dat deze 10 minuten voor aanvang aanwezig is. Voor mensen die alleen de mis willen bijwonen, wordt verwacht dat ze uiterlijk 10 minuten voor de mis arriveren.

Misintentie

In de kerk is er geen mis-intentieboek. Voor mensen die de gebedsintenties willen overbrengen, kunnen dit formulier invullen of mailen naar secretaris@kkiamsterdam.nl uiterlijk 2 dagen voor de mis (vrijdag).

De procedures en voorschriften tijdens de mis

Consumptie

Collecte

Tijdens de mis wordt er geen collectie gehouden. De collecte kan voor of na de mis worden gedaan door:

Neem bij vragen contact met ons op via e-mail secretaris@kkiamsterdam.nl

Moge God ons geloof en onze gebeden altijd versterken.

Tot ziens! God zegene u.

Het bestuur KKI Amsterdam

Masa COVID-19

Pendaftaran misa

Mulai bulan Juli 2020 KKI Amsterdam akan mengadakan kembali misa setiap minggu pertama tiap bulannya. Dikarenakan aturan hygiene maka misa dimulai jam 13:30, gereja sudah dibuka jam 13:00 untuk doa rosario.

Seluruh umat yang ingin menghadiri misa diwajibkan untuk terlebih dahulu mendaftarkan diri lewat:

Untuk sementara ini, hanya disediakan tempat untuk 30 orang, oleh karena itu kami anjurkan untuk mendaftarkan diri secepatnya (VOL=VOL), paling lambat pada hari jumat sebelum misa.

Kami sarankan pendaftaran hanya untuk umat yang dalam keadaan sehat walfiat.

Apabila sehari sebelum misa, umat yang sudah mendaftarkan diri merasa tidak sehat atau berhalangan hadir, harap secepatnya membatalkan pendaftarannya melalui email agar tempat anda bisa kami berikan ke umat lain yang ingin dan bisa hadir.

Doa Rosario

Doa Rosario sebelum misa tetap ada (1/2 jam sebelum misa dimulai). Bagi umat yang ingin mengikuti doa Rosario, diharapkan hadir 10 menit sblm dimulai. Bagi umat yang hanya ingin menghadiri misa, diharapkan datang paling lambat 10 menit sebelum misa.

Intensi misa

Di gereja tidak disediakan buku intensi misa. Bagi umat yang ingin menyampaikan intensi misa doa umat, dapat mengisi formulir ini atau email ke secretaris@kkiamsterdam.nl paling lambat 2 hari sebelum hari H (hari jumat).

Tata cara dan peraturan selama misa

Konsumsi

Kolekte

Pada saat misa tidak diadakan kolekte persembahan di gereja. Kolekte dapat dilakukan sebelum atau sesudah misa dengan cara:

Apabila anda mempunyai pertanyaan, silahkan menghubungi kami lewat email secretaris@kkiamsterdam.nl.

Semoga Tuhan selalu menguatkan iman dan doa kita.

Sampai jumpa! Tuhan memberkati.

Badan Pengurus KKI Amsterdam

top

Home

Welkom bij de website van KKI Amsterdam!

Met vreugde en dankbaarheid lanceren we de website van KKI Amsterdam als de informatievoorziening voor onze gemeenschap of mensen buiten de gemeenschap die op zoek zijn naar (actuele) informatie over KKI Amsterdam.
Wij danken onze vrijwilligers die geholpen hebben in het maken en beheren van deze website.

Geschiedenis

In 1981 had Jim Ticoalu de wens om een mis in het Indonesisch te houden in de kerk "De Graankorrel" Ganzenhoef, Amsterdam omdat deze kerk zijn parochiekerk was. Na het aanvragen en verkrijgen van toestemming van priester Schoot om de eucharistie een keer per maand te vieren, werd in de zomer van 1981 de eerste mis in het Indonesisch gehouden onder leiding van priester Wijte met 5 kerkbezoekers.

Jim Ticoalu, de oprichter, nodigde Benjamin Turina uit om hem te helpen als tijdelijk bestuur totdat deze Indonesische kerkgemeenschap een naam en vast bestuur zou krijgen.

Eind september 1981 kreeg deze kerkgemeenschap de naam KKI Amsterdam met een vast bestuur met als voorzitter Ted Akkerman. De KKI werd daarna versterkt door priester de Blot, SJ.

Een paar jaar later verhuisde de kerk "Graankorrel" naar Reigersbos, Amsterdam Zuidoost met als nieuwe naam "De Drie Stromen" en KKI Amsterdam verhuisde mee.

Tegenwoordig

Tot en met september 2015 werd de Eucharistie van KKI Amsterdam gehouden in de kerk "De Drie Stromen " op elke eerste zondag van de maand om 13.00 uur. Sinds oktober 2015 vinden de Eucharistievieringen van KKI Amsterdam plaats in de kerk "Titus Brandsma" te Amstelveen.

Naast Amsterdam, worden Indonesisch heilige missen ook gehouden in andere Nederlandse regio en België door andere KKI (Amersfoort, Arnhnem-Velp, Den Haag, Echt, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo) en België (Antwerpen ,Brussel).
De samenwerking en de communicatie tussen alle KKI Nederland en België valt onder de organisatie BKS - KKI (www.bks-kki.indonesia.nl).

 

Wij nodigen u allen uit om onze website te bezoeken om informatie te verkrijgen en maak kennis met allerlei activiteiten van KKI Amsterdam te weten .

 

De vrede van Christus voor ons allemaal,
Het bestuur van KKI Amsterdam

Home

Selamat datang di website KKI Amsterdam!

Dengan gembira dan rasa syukur kami meluncurkan website KKI Amsterdam untuk memenuhi harapan umat dalam memberikan fasilitas informasi yang lengkap dan terbaru selintas KKI Amsterdam. Terima kasih dan syukur kepada sukarelawan yang telah membantu dan mengelola website KKI Amsterdam ini.

Sejarah

Pada tahun 1981 seorang bapak yang bernama Jim Ticoalu memiliki keinginan untuk mengadakan misa dalam bahasa Indonesia di gereja "De Graankorrel" Ganzenhoef, Amsterdam karena gereja tersebut merupakan parokinya. Setelah meminta dan mendapatkan izin dari Pastur Schoot untuk merayakan misa Ekaristi sekali sebulan, maka pada musim panas 1981 mulailah dipersembahkan misa pertama dalam bahasa Indonesia dibawah pimpinan Pastur Wijte dengan jumlah umat 5 orang.

Jim Ticoalu yang merintis gereja dalam bahasa Indonesia ini mengajak Benjamin Turina untuk membantu menjadi pengurus sementara gereja sampai dibentuknya badan pengurus tetap dan nama organisasi yang masih harus dipilih namanya.

Akhir September 1981 terbentuklah organisasi Gereja "Keluarga Katolik Indonesia" (KKI) dengan terpilih pengurus tetap yang diketuai pada saat itu oleh Ted Akkerman. Gereja KKI kemudian diperkuat oleh Pastur De Blot, SJ.

Beberapa tahun kemudian Gereja "Graankorrel" pindah ke daerah Reigersbos, Amsterdam zuidoost dengan nama baru "De Drie Stromen" dan KKI Amsterdam pun pada saat itu juga ikut pindah.

Sekarang

Hingga September 2015 perayaan Ekaristi KKI Amsterdam dilaksanakan di gereja "De Drie Stromen", 1x per bulan pada hari minggu pertama, pukul 13.00. Sejak Oktober Ekaristi KKI Amsterdam dilaksanakan di gereja "Titus Brandsma", Amstelveen.

Selain di Amsterdam, misa kudus bahasa Indonesia juga diselenggarakan oleh kelompok KKI di berbagai wilayah Belanda (Amersfoort, Arnhnem-Velp, Den Haag, Echt, Haarlem, Heerlen, Hengelo, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo) dan Belgia (Antwerpen, Brussel).
Badan Kerjasama KKI (BKS-KKI) menjalin komunikasi antar Badan Pengurus KKI (www.bks-kki.indonesia.nl).

 

Kami mengundang anda semua untuk mengunjungi website kami dalam memperoleh informasi dan mengenal semua kegiatan- kegiatan rohani dari KKI Amsterdam.

 

Salam damai Kristus,
Dewan pengurus KKI Amsterdam

top

Rooster van vieringen

De heilige missen van KKI Amsterdam vinden plaatst op de eerste zondag van de maand en worden om 13:00 uur gehouden in kerk Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183HN te Amstelveen.

Datum Thema Koor Opmerkingen
26 december 2020, om 12:30 en 15:00 Kerst Gezamenlijk koor
3 januari 2021 Gods verschijning
7 februari 2021 Cecilia
7 maart 2021 Serafim
2 april 2021 Goede Vrijdag Aanvang 17:30 uur
2 mei 2021 Gezinsmis
6 juni 2021 Cecilia
4 juli 2021 Serafim
1 augustus 2021 Cecilia
5 september 2021 Serafim
3 oktober 2021 Verjaardag KKI Amsterdam Gezamenlijk koor
7 november 2021 Cecilia
5 december 2021 Serafim
26 december 2021 Kerst Gezamenlijk koor

* Wijzigingen voorbehouden.

Elke maand, een half uur voordat de mis begint, is er een rozenkrans gebed.

Rooster van geloofverdiepingsbijeenkomsten

Tijdens de Corona/quarantaine periode zal er geen viering zijn maar twee maal per maand een online geloofsverdieping onder leiding van een priester. Deze vinden plaats op de eerst en derde zondag van de maand. U kunt een half uur voor ondergenoemde begintijden reeds inloggen.

Datum/tijd Thema Begeleid door Opmerkingen
3 mei 2020 13:00-14:30 Roeping der Christenen Pater Marianus Jehandut SVD Inschrijven kan via het secretariaat.
17 mei 2020 11:30-13:00 Roeping en Moeder Maria Pater Andang L. Binawan SJ Inschrijven kan via het secretariaat.
7 juni 2020 13:00-14:30 Kruis en redding Pater Andi Jebarus SDB Inschrijven kan via het secretariaat.
21 juni 2020 11:30-14:40 Leven na de dood Pater Robby Wowor OFM Sessie 1: oude testament + vragen (90 minuten),
Sessie 2: nieuwe testament + kerk + vragen (90 minuten)
Inschrijven kan via het secretariaat
19 juli 2020 13:30-15:00 Informatie volgt Pater Herry Sailan OSC Inschrijven kan via het secretariaat

Jadwal misa

Misa KKI Amsterdam dilaksanakan 1x per bulan pada hari minggu pertama pukul 13.00 di Gereja Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183HN Amstelveen.

Tanggal Tema Koor Keterangan
26 Desember 2020, jam 12:30 dan 15:00 Natal Gabungan
3 Januari 2021 Hari Raya Penampakan Tuhan Umat
7 Februari 2021 Cecilia
7 Maret 2021 Serafim
2 April 2021 Jumat Agung Umat Misa dimulai jam 17:30
2 Mei 2021 Misa Keluarga Umat
6 Juni 2021 Cecilia
4 Juli 2021 Serafim
1 Augustus 2021 Cecilia
5 September 2021 Serafim
3 Oktober 2021 Ulang Tahun KKI Gabungan
7 November 2021 Cecilia
5 Desember 2021 Serafim
26 Desember 2021 Natal Gabungan

Catatan: kalender misa dapat diubah sewaktu-waktu.

Tiap bulannya, setengah jam sebelum misa diadakan doa Rosario bersama di gereja.

Jadwal Pendalaman Iman

Selama masa Korona/karantina, KKI Amsterdam tidak mengadakan misa tetapi akan diadakan Pendalaman Iman online 2x sebulan yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Setengah jam sebelum Pendalaman Iman dimulai, peserta dapat masuk dan hadir di dalam chatroom.

Tanggal/jam Tema Pembimbing Keterangan
3 Mei 2020 13:00-14:30 Pangilan Kristiani Pater Marianus Jehandut SVD Pendaftaran lewat secretariaat.
17 Mei 2020 11:30-13:00 Pangilan dan Bunda Maria Pater Andang L. Binawan SJ Pendaftaran lewat secretariaat.
7 Juni 2020 13:00-14:30 Salib dan keselamatan Pater Andi Jebarus SDB Pendaftaran lewat secretariaat.
21 Juni 2020 11:30-14:40 Kehidupan setelah kematian Pater Robby Wowor OFM Sesi 1: sisi perjanjian lama + tanya-jawab (90 menit),
Sesi 2: sisi perjanjian baru + iman gereja + tanya-jawab (90 menit)
Pendaftaran lewat secretariaat
19 Juli 2020 13:30-15:00 Informasi mengusul Pater Herry Sailan OSC Pendaftaran lewat secretariaat
top

Activiteiten

Naast de heilige missen worden er vanuit de KKI Amsterdam diverse activiteiten aangeboden. Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten waar op dit moment aan gewerkt wordt.

Datum/tijd Activiteit Locatie Opmerkingen
5 januari 2020 Nieuwjaarsborrel Titus Brandsmakerk, Amsterdam Aansluitend aan de mis

Overige activiteiten:

Datum/tijd Activiteit Organisator Locatie Opmerkingen
13 april 2020 Gezamenlijke paasviering KKI Haarlem Maastricht Informatie: secretariaat
4-9 mei 2020 Bedevaart naar Lourdes BKS KKI Belanda - Belgia Lourdes, Lisseux Informatie: secretariaat

NB: Om de misverstanden te voorkomen, deelt het bestuur van KKI Amsterdam mee aan u allen dat de bedevaart activiteiten die georganiseerd zijn door de Stichting Indonesian Catholic Community in the Netherlands of Stichting Ziarah KKI, niet de activiteiten zijn van de KKI Amsterdam. KKI Amsterdam heeft geen samenwerking en organiseert geen gezamenlijke bedevaarten met betreffende stichting.

* Wijzigingen voorbehouden.

Aktivitas

Selain misa bulanan, KKI Amsterdam juga menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktivitas rohani lainnya seperti:

Tanggal/waktu Aktivitas Lokasi Keterangan
5 Januari 2020 Nieuwjaarsborrel Gereja TB, Amsterdam Setelah misa

Aktivitas lain-lain:

Tanggal/waktu Aktivitas Penyelenggara Lokasi Keterangan
13 April 2020 Paskah bersama KKI Heerlen Maastricht Informasi: sekretariat
4-9 Mei 2020 Ziarah Lourdes BKS KKI Belanda - Belgia Lourdes, Lisseux Informasi: sekretariat

NB: Untuk menghindari kesalah pahaman pada umat, Badan Pengurus KKI Amsterdam mengklarifikasikan bahwa kegiatan Ziarah KKI oleh Stichting Indonesian Catholic Community in the Netherlands, bukan kegiatan yang diselenggarakan oleh KKI Amsterdam. KKI Amsterdam tidak ada hubungan kerja sama dan tidak menyelenggarakan kegiatan bersama Stichting tersebut diatas.

Catatan: kalender aktivitas dapat diubah sewaktu-waktu.

top

Nieuws

News

top

Documentatie

Artikelen

Hier vindt u de samenvatting van de online geloofsverdiepingsbijeenkomst die georganiseerd is door de KKI Amsterdam:

Kerst 2018

De foto's: album

BBQ 2 juli 2017

De foto's: album

Kerst 2016

De foto's: album

35 jarig bestaan KKI Amsterdam, 2 oktober 2016

De foto's: album

Tour Barmhartigheid, Leuven, 11 juni 2016

Kerstmis van 26 december 2015

De foto's: album

91ste verjaardag Romo de Blot van 17 mei 2015

De foto's: album

Dokumentasi

Artikel

Berikut ini rangkuman dari pendalaman iman online yang diadakan oleh KKI Amsterdam:

Natal 2018

Album foto: album

BBQ 2 Juli 2017

Album foto: album

Natal 2016

Album foto: album

35 tahun KKI Amsterdam, 2 Oktober 2016

Album foto: album

Tour Kerahiman, Leuven, 11 Juni 2016

Natal 2015

Album foto: album

Ulang tahun 91 tahun Romo de Blot 17 mei 2015

Album foto perayaan ulang tahun 91 tahun Romo de Blot 17 mei 2015: album

top

Locatie

De locatie voor de vieringen is de Titus Brandsmakerk te Amstelveen.

Adres: Westelijk Halfrond 1
1183HN Amstelveen

 

Klik hier voor de route met de auto of met het openbaar vervoer

Titus Brandsma kerk

Lokasi

Lokasi untuk misa KKI Amsterdam:

Alamat: Gereja Titus Brandsmakerk
Westelijk Halfrond 1
1183HN Amstelveen

 

Klik disini untuk route menuju gereja dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum .

Titus Brandsma kerk
Titus Brandsma kerk Titus Brandsma kerk Titus Brandsma kerk
top

Bestuur

Daftar pengurus

Het bestuur (periode 2017-2020) bestaat uit de volgende leden:

Pengurus 2021-2023 terdiri atas:

Nama Naam Fungsi Functie
Julia Breemer Ketua Voorzitter
Johanna Napitupulu Wakil ketua Vice-voorzitter
Ratna Dewi & Theresia Boleng Sekretaris Secretaris
Simon Kodoatie & Margy Warong Bendahara Penningmeester
Bian E. Admo & Caroline Bhirawa & Evi Bosveld sie. liturgi sie. liturgi
Cindy Ledder & Voni Imelda Margaretha sie. konsumsi sie. consumptie
Sandra Virgianty & Angel Marjot & Berto Giovanni sie. humas dan perlengkapan sie. PR
Anne Ranti & Joyce Kang Koster
top

Contact

Secretariaat

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via secretaris@kkiamsterdam.nl of telefoonnummer 06-84326754.

Pastoraal werk

Indien u bij overlijden of ziekte bezoek wenst van iemand van de bestuur KKI Amsterdam, neem dan contact op met het secretariaat via secretaris@kkiamsterdam.nl

Giften

Giften voor KKI Amsterdam zijn welkom op:

Bank : ING Bank
IBAN : NL88 INGB 0007 1840 02
Ten name van : KKI Amsterdam

Mocht uw gift een speciale reden hebben, vermeld dit dan alstublieft bij de overmaking. Alvast bedankt!

Kontak

Sekretariat

Silahkan menghubungi sekretariat melalui secretaris@kkiamsterdam.nl atau nomor telepon 06-84326754.

Karya Pastoral

Apabila anda sakit berat atau ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, ada kemungkinan bagi anda untuk dikunjungi oleh wakil pengurus KKI Amsterdam. Apabila anda tertarik menerima kunjungan tersebut, silahkan menghubungi sekretariat melalui secretaris@kkiamsterdam.nl

Sumbangan

Untuk sumbangan sukarela dapat dikirimkan ke nomor rekening KKI Amsterdam:

Bank : ING Bank
IBAN : NL88 INGB 0007 1840 02
Nama : KKI Amsterdam

Apabila anda memiliki alasan khusus untuk memberikan sumbangan sukarela ini, silahkan mencatumkan informasinya pada saat pengiriman. Terima kasih.

© 2021, KKI Amsterdam (webmaster)